14.02.2011

Diferenţele – binecuvântare sau blestem?

Motto: „Bărbaţii vin de pe Marte, femeile vin de pe Venus” dr. JOHN GRAY

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut” Geneza 1:27 ne prezintă genul masculin şi feminin. Vedem că aceasta a fost ideea lui Dumnezeu – genuri diverse. Diversitate… în unitate. Pentru că familia presupune unitatea a doi indivizi ce sunt, totuşi, diferiţi. Aceasta a fost ideea iniţială, ideea perfectă, genială a Creatorului. A creat un bărbat pentru o femeie… şi o femeie pentru un bărbat… destinându-i unul altuia o dată pentru totdeauna, subliniind astfel importanţa, necesitatea căsătoriei monogame şi durabilitatea ei până la trecerea din viaţă a unuia dintre soţi.

Diversitate în unitate… Acest aspect îl surprinde foarte frumos celebrul scriitor John Eldredge în cartea sa „The Journey of Desire”. Nu suntem noi portretul viu al lui Dumnezeu? Într-adevăr suntem, şi în cea mai surprinzătoare privinţa, în genul nostru. Bărbaţi şi femei – astfel purtăm noi imaginea lui Dumnezeu. Partea eternă din noi ne face să Il reflectăm pe Creator. Textul biblic este clar; imaginea ne este dată ca bărbat sau ca femeie. Dumnezeu a vrut să arate lumii ceva din puterea Sa. Nu este EL un mare războinic? Nu a mers EL să-şi salveze mireasa? Şi de aceea şi-a oferit imaginea ca Domn al oştirilor.
Continuare: AICI

Niciun comentariu: